Alchymistovo mudrosloví Archibald witcher

Nebojte se, nehodláme zde prezentovat žádná oficiální „moudra“ ani šířit pseudo rozumy. Alchymistovo mudrosloví je název pro souhrn článků, ve kterých chceme přiblížit naše každodenní soužití s kočičími raubíři a nastínit některé své postoje a názory, které zastáváme a to k tématům vážným i nevážným.

Vždy se však jedná o naše osobní názory, postoje a zkušenosti a jakákoliv podobnost s čímkoliv či kýmkoliv je čistě náhodná.

Arčík, který je naším rodinným kočičím kmetem má své okénko a čestné místo na našich stránkách mezi Mazlíky. Jak jsme již psali, byla to naše první kočka, tedy pan Kocour, s průkazem původu.

V době, kdy jsme se rozhodovali, že do našeho života začle...

Pokračovat...

Arčík, malé roztomilé modré klubíčko se hned od prvního dne, kdy jsme si ho přivezli choval naprosto vzorně. Ukázkově nám předvedl používání kočičího záchůdku, netrucoval po delší cestě, kterou mimo jiné celou promrmlal, ani netesknil po kočičí mamin...

Pokračovat...