CH Amonet Blue Alchemist, CZ

Výstavní výsledky

Datum Výstava FIFe třída Hodnocení Posuzovatel
18.  9. 2021 MVM Viničné (SK) otevřená EX1 CAC Irek Pruchniak (PL)
19.  9. 2021 MVM Viničné (SK) otevřená EX1 CAC BIV NOM Jaroslav Pánek (CZ)
25.  9. 2021 MVK Praha otevřená EX1 CAC Alena Opatrná (CZ)
26.  9. 2021 MVK Praha šampion EX1 CACIB Martin Kabina (CZ)
30. - 31. 10. 2021 Worldshow 2021 Vicenza (IT) šampion EX2 Marteinn Tausen (IS)

Podrobné informace týkající se organizace výstav koček a jejich průběhu včetně toho, jak jsou na výstavách udělovány jednotlivé tituly obsahuje Výstavní řád ČSCH SCHK.

EX číslo - kvalifikace výborná + pořadí
CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat de Beauté) - certifikát udělovaný kočkám v otevřené třídě
CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) - certifikát udělovaný kočkám ve třídě šampionů
Kočka může obdržet certifikát, pouze pokud dosáhla ohodnocení Výborná 1 (EX1) a obdržela minimální počet bodů požadovaný pro danou třídu. Posuzovatel se však může rozhodnout certifikát neudělit, pokud podle jeho názoru zvíře, které získalo v pořadí první místo, nedosahuje potřebné kvality.
BIV - Best in Variety (nejlepší v rámci plemene a v dané barvě)
NOM - nominace do Best in Show (BIS)

Ve výpisu výstav je uveden kompletní přehled všech výstav, kterých jsme se zúčastnili, včetně všech jejich výsledků.